เกาะล้าน

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ปราสาทสัจธรรม

ปราสาทสัจธรรม ตั้งอยู่บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ เมืองพัทยา ทางเข้าอยู่บริเวณซอยนาเกลือ 12 เป็นปราสาทไม้ริมทะเลที่อลังการตระการตา งดงามด้วยประติมากรรมและลวดลายแกะสลักที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ ภูมิปัญญา คุณธรรมและปรัชญาของคนในโลกตะวันออก เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2524 โดยคุณเล็ก วิริยะพันธ์

                                    ปราสาทสัจธรรม ชลบุรี


ปราสาทสัจธรรมสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะเข้ามาปะปน ใช้ระบบเข้าเดือยไม้แบบไทย หรือใส่สลักไม้ นับเป็นงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแห่งศตวรรษ
ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. ค่าเข้าชมท่านละ 500 บาท หรือติดต่อสอบรายละเอียดล่วงหน้าได้ที่ โทร. (038) 367-229, (038) 367-915                                      


                                      อ้างอิง   http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-1677.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น